Şubat 26, 2024

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, sabır ve arınma ayıdır. Bu ayda, oruç tutarak nefislerini terbiye eder, Allah’a yakınlaşırlar. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Peki, oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? Eşler arasında oruçlu iken ne tür davranışlar caizdir? Bu makalede, bu soruların cevaplarını arayacağız.

Oruçluyken Cinsel İlişkiye Girmek Orucu Bozar

Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, orucu bozan en büyük hallerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtüsüsünüz. Allah, sizin kendinize karşı yeminlerinizi tutmanızı zorlaştırmak istemedi, fakat sizi bağışlamak ve size kolaylık sağlamak istedi. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığı şeyleri arayın. Yemeği yiyin, içmeyi için, fecrin beyaz ipliği siyah iplikten sizin için ayırt edilinceye kadar oruca devam edin. Sonra geceye kadar orucu tam tutun.” (Bakara, 2/187)

Bu ayetten anlaşıldığı üzere, oruçluyken cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kimse, hem orucunu bozmuş, hem de büyük bir günah işlemiş olur. Bu durumda olan kimsenin, hem bozduğu orucu kaza etmesi, hem de kefaret ödemesi gerekir. Kefaret, iki ay arka arkaya oruç tutmak veya altmış fakiri doyurmaktır. Bu, oruçluyken cinsel ilişkiye girmenin ne kadar ağır bir suç olduğunu göstermektedir.

Oruçluyken Eşler Arasında Sarılma, Öpüşme ve Dokunma

Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozduğu gibi, cinsel ilişkiye yaklaştıran veya boşalmaya sebep olan her türlü davranış da orucu bozar. Bu nedenle, oruçlu iken eşlerin birbirlerini tahrik edecek şekilde sarılması, öpüşmesi veya dokunması caiz değildir. Bu davranışlar, orucun ruhuna ve amacına da uygun değildir. Oruç, nefsi arzulardan uzaklaştırmak, Allah’a yakınlaşmak ve ibadete yönelmek için bir fırsattır. Bu fırsatı, eşler arasındaki cinsel ilişkiyi düşünerek veya arzulayarak heba etmemek gerekir.

Ancak, eşler arasında sarılma, öpüşme ve dokunma, cinsel ilişkiye yaklaştırmayan veya boşalmaya sebep olmayan hallerde caizdir. Bu, eşlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarını ifade etmek için yapılabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Oruçlu iken eşini öpen kimse, orucunu bozmaz.” (Tirmizi, Savm, 29)

Bu hadisten anlaşıldığı üzere, oruçluyken eşini öpmek, orucu bozmaz. Ancak, bu öpüşme, cinsel ilişkiye yaklaştırmayan veya boşalmaya sebep olmayan bir öpüşme olmalıdır. Aksi takdirde, orucu bozar.

Oruçluyken Cinsel İlişkiye Girmenin Zararları

Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, hem dinen, hem de sağlık açısından zararlıdır. Dinen, orucu bozduğu ve büyük bir günah işlediği için, kişi Allah’ın rızasını kaybeder, orucun sevabından mahrum kalır, kefaret ödemek zorunda kalır. Sağlık açısından ise, oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, vücudun susuz kalmasına, tansiyonun düşmesine, baş dönmesine, bayılmalara, kalp ritminin bozulmasına, böbreklerin zarar görmesine, enfeksiyonlara ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olabilir. Bu nedenle, oruçluyken cinsel ilişkiye girmekten kaçınmak hem dinen, hem de sağlık açısından gerekli ve faydalıdır.

Oruç, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Oruç tutarak, nefislerini terbiye eder, Allah’a yakınlaşırlar. Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, orucu bozan en büyük hallerden biridir. Bu yasağa uymayan kimse, hem orucunu bozmuş, hem de büyük bir günah işlemiş olur. Bu durumda olan kimsenin, hem bozduğu orucu kaza etmesi, hem de kefaret ödemesi gerekir. Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, hem dinen, hem de sağlık açısından zararlıdır. Bu nedenle, oruçluyken cinsel ilişkiye girmekten kaçınmak hem dinen, hem de sağlık açısından gerekli ve faydalıdır. Oruçluyken eşler arasında sarılma, öpüşme ve dokunma, cinsel ilişkiye yaklaştıran veya boşalmaya sebep olan hallerde caiz değildir. Bu davranışlar, orucun ruhuna ve amacına da uygun değildir. Ancak, eşler arasında sarılma, öpüşme ve dokunma, cinsel ilişkiye yaklaştırmayan veya boşalmaya sebep olmayan hallerde caizdir. Bu, eşlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarını ifade etmek için yapılabilir. Oruç, eşler arasındaki cinsel ilişkiyi değil, Allah’ın rızasını aramak için bir fırsattır. Bu fırsatı, en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir